I Den Här Artikeln:

Konton som tillhör de avlidna individerna kan missbrukas om de är öppna. För att förhindra att detta händer, anmäla kreditorer att kontoinnehavaren är död och få dem att stänga kontona. Du måste också meddela de tre stora kreditbyråerna om döden så att de kan uppdatera sina register med denna information. Hämta kreditrapporter från byråerna för att identifiera borgenärer och den avlidnes öppna konton.

Hacker

Anmälande kreditbyråer om en persons död förhindrar identitetsstöld.

Kontakta kreditbyråerna

Kontakta var och en av de tre stora kreditbyråer skriftligen för att begära en kreditrapport för den avlidne. Inkludera den avlidnes namn, adress och personnummer för att underlätta identifieringen. Inkludera även en kopia av dödsintyget och bevis på att du är behörig att agera för egendomen, såsom en fullmakt eller ett testamente från probaträtten. Skriv till byråerna på följande adresser: Experian, P.O. Box 4500, Allen, TX 75013; Equifax Information Services LLC, Kontor för konsumentfrågor, P.O. Box 105139, Atlanta, GA 30348; och TransUnion LLC, P.O. Box 2000, Chester, PA 19022.

Associerade kostnader

Avgiften för kreditrapporter beror på staten. Om den avlidne inte beställde en nyligen, kan du eventuellt få den årliga kostnadsfria kreditrapporten från varje byrå enligt federal lag. Överväg att skicka brevet med certifierat brev med returkvittot som begärt som bevis du bad om rapporterna.


Video: