I Den Här Artikeln:

Socialförsäkringsförvaltningen upprätthåller register för alla som har ansökt om invaliditetsförmåner för social trygghet, och alla som har mottagit eller för närvarande har förmåner. Du har rätt till en kopia av dina Social Security Disability-poster, vilket kan vara användbart om du behöver överklaga ett förnekande av förmåner eller spåra aktuella betalningar.

Närbild av en affärsman

En äldre man står på telefon.

Kontakta socialförsäkringsverket

Du kan begära en kopia av dina funktionshinder från ditt lokala socialförsäkringskontor, eller genom att ringa till SSAs avgiftsfria nummer på 1-800-772-1213. SSA skickar dina uppgifter till dig, oavsett om du gör begäran personligen eller via telefon. Förvänta dig att vänta två veckor för att få dina poster när du har gjort din förfrågan.

Ge rätt information

Var beredd att ge SSA med ditt juridiska namn, födelsedatum, Social Security nummer och adressen där de ska skicka kopiorna av dina poster. Om du besöker socialförsäkringsbyrån personligen, var beredd att visa identifiering, till exempel körkort. Ange att du begär en kopia av din funktionshinderfil för socialförsäkring.


Video: