I Den Här Artikeln:

En representativ betalningsmottagare utses av Socialförsäkringsverket för att förvalta medel för någon som inte kan hantera sina egna finansiella angelägenheter. För att öppna ett checkkonto som betalningsmottagare för socialförsäkringsadministration behöver du korrekt pappersarbete och identifiering. För att bli representativ betalningsmottagare måste du fylla i en ansökan hos en socialförsäkringsbyrå. Du kommer att få ett brev i posten som betecknar dig som representativ betalningsmottagare.

Steg

Gå till en bank med dina preferenser och informera en kontotjänsten om att du vill öppna ett checkkonto som en representativ betalningsmottagare.

Steg

Ge ett godkännandebrev från Socialförsäkringsverket tillsammans med ytterligare identifiering - ett körkort, pass, militärt ID eller ett utfärdat ID. Ange också namn, socialt säkerhetsnummer och födelsedatum för mottagaren.

Steg

Ställ in checken som utfärdas av socialförsäkringen och ge den till bankrepresentanten som öppningsdepositionen.

Steg

Ring till socialförsäkringsbyrån från banken och ange ruttenummer för banken och kontokortets nummer om du vill ha månatskontroller som sätts in direkt på kontokontot. I annat fall skickar Socialförsäkringsverket ut kontrollen till din adress varje månad.


Video: