I Den Här Artikeln:

Ett kombinationslås är en typ av lås som vanligtvis används för att säkra skåp och kassaskåp som har flera sifferkoder som måste anges exakt i en viss sekvens för att öppna. Standard kombinationslås har koder som består av tre siffror som måste anges genom att man manipulerar en ratt på framsidan av låset.

Så här öppnar du ett kombinationslås: kombinationslås

Kombinationslås används ofta för att skydda skåp.

Steg

Håll låset så att den numrerade ratten står inför dig. Låset ska ha en pil eller någon annan indikator vid klockan 12 på ett visst nummer på ratten.

Steg

Vrid ratten tre gånger till höger (medurs) och sluta sedan vrida när pilen pekar på det första numret på kombinationen.

Steg

Vrid vredet till vänster (moturs) en hel vridning tills du är tillbaka på det första numret och fortsätt sedan vrid åt vänster tills du når det andra numret i kombinationen.

Steg

När du når det andra numret vrider du ratten till höger tills pilen pekar på det tredje numret av kombinationen.

Steg

Håll låsets kropp i ena handen och den krökta metallstången eller bygeln i den andra och dra ihop varandra för att öppna låset.

Steg

Skjut skakeln ner i hålet på låsets kropp för att stänga låset.


Video: Cocraft kombinationslås