I Den Här Artikeln:

En viktig del av pensionsplaneringen bestämmer när man ska börja ta sociala förmåner. Medan det kan vara tilltalande att ta förmåner så snart du är berättigad kan försenade förmåner öka det totala beloppet du får. Som en del av lagen om arbetstagares frihet att arbeta år 2000 kan alla som har uppnått full pensionsålder, men inte är 70 år, välja att avbryta pensionsförmåner för att tjäna försenade pensionskrediter.

Steg

Fil för att få förmåner vid full pensionsålder.

Steg

Omedelbart begära upphävande av förmåner. Detta kan göras vid arkivering, i avsnittet "Anmärkningar" i ansökan. Det kan också göras genom att skicka en muntlig eller skriftlig begäran till ett fackkontor för socialförsäkringsverket eller genom att ringa direkt till kontoret.

Steg

Försena förmåner fram till 70 år för att maximera antalet DRC som kan uppkomma.


Video: Ken O'keefeThe People's voice Middle East show 2 with subtitles