I Den Här Artikeln:

Aktiemarknadsindex används för att få en snabb bild av marknadens övergripande rörelser. Det finns många olika index publicerade, men några större dominerar mest investerares uppmärksamhet. Dow Jones Industrial Average - vanligtvis kallat "Dow", S & P 500, och NASDAQ Composite Index - är de mest rapporterade aktieindexen.

Steg

Förstå vad indexet täcker. För att läsa det är det viktigt att veta vad indexet täcker. S & P 500-indexet täcker till exempel stora amerikanska aktier medan NASDAQ-kompositmaterialet endast täcker aktier som handlas på NASDAQ-börsen.

Steg

Förstå siffrorna. Aktieindex är viktade medelvärden av de sammansatta värdena för aktierna i indexet. Marknadsindex är i allmänhet mest användbara jämfört med tidigare indexvärden.

Steg

Läs förändringen i marknadsindex som en procentandel inte ett dollarbelopp. Således representerar en rörelse från 8500 till 8800 en förändring på 3,53 procent (300/8500).

Steg

Jämför marknadsindexnummer till andra tider för relevant jämförelse. Att jämföra marknadsindexvärdet till värdet från ett år sedan ger en uppfattning om marknadsutvecklingen för en 1-årig period. Att jämföra marknadsindexvärdet till föregående låg ger prestanda för nuvarande uptrend.


Video: Volatilitet