I Den Här Artikeln:

När en check insättning är tillbaka på grund av otillräckliga medel står du inför risken för förlorad inkomst samt bankavgifter. Du kan omplacera en studsad check. Du bör dock bekräfta att pengarna är tillgängliga innan du skickar checken till din bank.

Fråga kunden

Informera checkutgivaren om att hans check skickade ut och fråga om pengarna är tillgängliga för närvarande innan de sätter in checken igen. Orsaken till den studsade kontrollen kan vara ett enkelt logistiskt fel. Till exempel kanske emittenten överförde fel pengar till sitt konto, eller en av hans inlåning slutade inte i tid. Din bank kommer sannolikt att betala en återbetalad checkavgift, så fråga kunden att ersätta dig för avgiften.

Återställ kontrollen

När kunden bekräftar tillgången på pengar kan du omfördela checken till ditt bankkonto. En ny check är inte nödvändig - lämna in samma kontroll som ursprungligen returnerades. Alla insättningsmetoder, som till exempel vid fönstret eller vid en bankomat, är giltiga med en omdefinierad avstämningskontroll.


Video: