I Den Här Artikeln:

Statens Texas kräver att alla släpvagnar är registrerade och att visa en Texas-typskylt. En släpvagnsvagn är ett icke-motoriserat fordon som dras av en bil. Trailers under 4,001 pounds behöver inte betecknas. Processen för sökanden förblir densamma för betecknade och icke-släpade släpvagnar, men ytterligare avgifter kan ansöka om betalda fordon.

Hur man registrerar verktyget trailers i Texas: Texas

Verktygsvagnar i Texas måste vara registrerade hos staten och måste visa en skylt.

Steg

Om släpvagnens tomma vikt och bärförmåga inte anges på titeln eller om det inte finns någon titel, ta släpvagnen till en certifierad vägstation. Låt trailern väga och få ett viktcertifikat. Detta kommer att krävas för registrering och kommer att användas för att beräkna avgiften.

Steg

Skriv ut formulär 130-U Ansökan om Texas-certifikat av titel från Texas Department of Motorized Vehicle-webbplats (se Resurser). Fyll i det i penna. Om du behöver hjälp med formuläret, ring Texas Department of Motorized Vehicles eller ditt lokala läns skattekontor. Denna blankett används för både betecknade och untitled släpvagnar.

Steg

Ta din ifyllda blankett, försäljningsbilaga, utgående från statens titel (om tillämpligt), viktintyg och försäkran om försäkring för fordonet som drar släpvagnen till ditt lokala länskontor tillsammans med en check eller ett kreditkort. Godtagbara betalningssätt varierar beroende på plats. Ring fram för att ta reda på vilka betalningssätt som är acceptabla vid din filial. Du kan söka efter din närmaste fil genom webbplatsen för motorfordons Texas. Skatteverket behandlar din ansökan medan du väntar och utfärdar din skylt till dig innan du lämnar.


Video: Invitation To Learn How To Create An Automated, Online Business