I Den Här Artikeln:

En bankkontoavgift är en dom som ställs mot din besparing och inkomst av en borgenär. Vissa kreditorer har möjlighet att knacka på dina resurser genom att leverera en avgift, vilket kommer att tvinga en betalningsplan genom att med våld extrahera medel från ett bankkonto. Detta sker i allmänhet endast när skulden är väsentlig och allvarligt brottslig.

Steg

Bestäm källans avgift. Ett bra ställe att börja är med din bank. Kreditgivaren måste varna det finansiella institutet att det lägger en avgift på en av sina konton. Tala med en bankrepresentant som hanterar konton. Se till att när du har kreditgivarens namn bestämmer du källan till den avgiften - borgenären kan faktiskt vara en inkassobyrå och därför ett företagsnamn som inte är känt för dig.

Steg

Se till att kontot verkligen är förfallet. Om avgiften placerades felaktigt och kontot har betalats har du inte bara rätten att klaga på att avgiften tas bort, du kan också lämna in en rättegång för förlorade pengar. Granska alla finansiella pappersarbete för att se till att kontot är brottsligt.

Steg

Kontakta det företag som har satt ut avgiften på ditt bankkonto. En fordringsägare kommer att betala avgiften för att de har uttömt alla andra metoder för att samla in skulden. Genom att kontakta långivaren och diskutera en betalningsplan kan de vara villiga att ta bort avgiften och i stället följa en betalningsplan som du har utarbetat.

Steg

Fil konkurs. Denna process, med förfång för din kredit, kommer så småningom att få avgiften borttagen. En konkursdommer bestämmer dina tillgångar och tilldelar värdet på de utestående skulderna och skapar en återbetalningsplan baserat på ditt värde. Detta alternativ, medan en sista utväg, är det enda skydd konsumenterna har mot obestämda insamlingsförsök, till exempel bankkontoavgifter.


Video: 3. Administration - Personer - Avsluta medlemskap