I Den Här Artikeln:

Insamlingsbyråer kan hålla samlade konton på din kreditrapport i sju år, även efter att ha betalats i sin helhet. Vissa kommer överens om att ta bort dem, men du måste fråga. Om du har en balans kan du vidta åtgärder för att visa att din ekonomiska situation har förbättrats och du tar ansvar för skulden. Förändringar i federal lag minskar också effekten medicinska samlingar konton har på din totala kredit värdering.

Läkare som arbetar på manlig patient på sjukhus

Medicinsk skuld som går in i samlingar kommer att påverka din kreditpoäng negativt.

Verifiera kontok precision

Om du har en återstående balans på ett medicinskt samlingskonto, fråga inkassobyrån för verifiering. Den måste tillhandahålla dokumentation om skulden och eventuella utbetalningar. Om du tror att balansen är fel, skicka en tvist till varje kreditrapporteringsbyrå. Dessa organ har 30 till 45 dagar för att undersöka ditt krav.

Betala ditt konto

När ditt konto är betalt i sin helhet, fråga inkassobyrån för ett brev som verifierar kontot betalas och att det kommer att rapportera det som ett "raderingsobjekt". Detta fungerar inte alltid för att radera objektet, men du får åtminstone ett brev som verifierar en nollbalans. Skicka varje rapporteringsbyrå - Experian, TransUnion och Equifax - en kopia av brevet. De har 30 dagar att uppdatera ditt konto som betald eller för att radera posten, men när de får bekräftelse tar det vanligtvis inte så lång tid.


Video: