I Den Här Artikeln:

Europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) gör det möjligt för europeiska infödingar och besökare som är bosatta i Europa i 12 månader eller mer att få vård utan kostnad eller nedsatta satser. Kortet måste förnyas vart femte år. Kontrollera kortet före utgångsdatumet. Makar kan förnya sina egna EHIC, eller förnya sina partners försäkringskort, förutsatt att de har den information som krävs. Vaktmästare eller föräldrar måste ansöka om sjukförsäkringskort för barn under 16 år.

Doktorbesökande barnpatient på avdelning

En läkare besöker en barnpatient

Steg

Bestäm det datum din EHIC löper ut. Förstå att du kan förnya ditt kort sex månader före dagen för utgången. Titta på datumet på framsidan av ditt faktiska kort och se till att det är sex månader eller mindre innan ditt kort kommer att förnyas.

Steg

Samla in de obligatoriska uppgifter som du behöver för att fylla i ditt förnyelseskrav i förväg. Se till att du har all information du behöver, till exempel fullständiga namn, födelsedatum och personliga ID-nummer (PIN-kod) för varje person för vilken du förnyar ett kort. PIN-koder finns bredvid födelsedatumet på originalkortet.

Steg

Bestäm hur du vill förnya ditt kort - via telefon, genom att gå till ett postkontor eller på Internet (se Referenser). Om du vill förnya via telefon 0845 606 2030.


Video: