I Den Här Artikeln:

Att tillhandahålla falsk information för att få handikapppengar är bedrägeri och anses vara ett brott i New York-staten. Handikappsbedrägeri i NYS - eller någonstans - är mycket svårt att upptäcka och bevisa. Många funktionshinder är inte synliga för andra människor. Kronisk smärta, yrsel, trötthet och psykisk sjukdom är bara en liten lista över osynliga funktionshinder. New York-staten har utvecklat en särskild avdelning för att undersöka rapporter om funktionshinder och åtala de personer som är skyldiga. NYS har gjort det enkelt att rapportera misstänkt funktionshinder.

Hur man rapporterar funktionssvindel i NYS: York-staten

Rapportering av funktionshinder Bedrägeri i NYS är en enkel process.

Steg

Rapportera funktionshinderbedrägeriet via telefon genom att ringa (800) 269-0271. Det här är New York State Office of Midlertidigt och Handikapphjälpens avdelning för funktionshinder. Ge informationen om det påstådda handikappsbedräget. Att ge ditt namn är begärt men inte obligatoriskt.

Steg

Rapportera invaliditetsbedrägeri via U.S. Mail. Skickar din information till: New York State Office of Midlertidig och Handikapphjälp Program Integritet Riverview Center 4th Floor 40 North Pearl Street, Albany, NY 12243

Steg

Rapportera informationen via e-post till New York State Office of Midlertidig och Handikapp Assistance, Division of Disability Determination at [email protected] Detta kan göras anonymt.


Video: