I Den Här Artikeln:

Enligt socialförsäkringsverkets (SSA) strikta definition av funktionshinder kan en person endast få funktionshinder om hennes tillstånd är allvarligt och sannolikt kommer att vara minst ett år eller leda till döden. Handikappet måste vara så svårt att förhindra att personen arbetar. Om en person som erhåller funktionshinder tjänar, kan han begå bedrägeri. Bedrägeri definieras också som någon som accepterar en funktionshinderskontroll på uppdrag av en avliden. Om du misstänker att bedrägeri är avhängigt, överväg att rapportera det till SSA.

Hur man rapporterar ett bedrägeriskrav: bedrägerier

Steg

Samla så mycket information om bedrägerier som möjligt. Inkludera information som eventuella alias som personen passerar, personens personnummer (om du vet det), deras kön, ras, födelsedatum och födelseort. Inkludera fakta kring bedrägeri så att Socialförsäkringsverket har gott om information för att undersöka och avgöra om bedrägerier ägde rum.

Steg

Välj om du vill vara anonym eller inte. Socialförsäkringsverket tillåter personer som vill rapportera bedrägerier för att dölja sina identiteter.

Steg

Kontakta socialförsäkringsverket. Du kan rapportera bedrägerier via Internet med hjälp av SSA: s bedrägeribekämpningsformulär. Fyll inte i kontaktuppgifterna om du vill vara anonym. Dessutom kan du ringa 800-269-0271 för att rapportera bedrägeri via telefon. Denna linje är öppen från 10:00 till 4:00 p.m. (Eastern Standard Time).


Video: