I Den Här Artikeln:

En dom är ett slutligt beslut av en domstol i en process eller ett brottmål. Det registreras vanligtvis med en domstolsansvarig i offentliga register. Kreditbyråer rapporterar dominformation i kreditrapporter som avser inkasso. En fordringsägare som har tilldelats en dom kan rapportera den till kreditbyråerna så att den visas på gäldenärens kreditrapport.

Hur man rapporterar en dom till en kreditbyrå: eller

En dom är ett slutligt beslut av en domstol.

Steg

Samla informationen om domen. Eftersom domar spelas in i offentliga register får du en kopia av domen. Det kommer att ha ett kontrollfilnummer (CFN) och en officiell registerbok och sidnummer för identifiering. Vissa länstjänstemän vid domstolar skannar kopior av domstolsdokument och laddar dem upp på länsstyrelsens hemsida. Detta är ett annat sätt att du kanske kan få en kopia av domen.

Steg

Kontakta en kreditbyrå. De tre stora kreditbyråerna är Experian, Equifax och TransUnion. Ring dem och låt dem veta att du vill rapportera en dom om en konsument eller ett företag. De får be dig att skicka information om domen till dem.

Steg

Få bekräftelse domen var med i kreditrapporten. Du kan be kreditbyråer att ge dig skriftlig bekräftelse domen registrerades i konsumentens eller företagets kreditfil eller rapport. Det kan ta en månad eller längre för informationen som ska spelas in. En konsument eller företag kan försöka bestrida den information du rapporterade. Se till att du har en kopia av domen, så kreditbyrån har bevis på att informationen är korrekt.


Video: