I Den Här Artikeln:

När din Michigan Medicaid-ansökan är godkänd skickas ett mihealth-kort till dig och andra Medicaid-mottagare i hushållet. Detta är ett plastförsäkringskort med ditt namn och Medicaid-identifikationsnummer som visas på framsidan. Även om kortet är avsett att vara permanent, kan du begära ett ersättningskort om ditt är förlorat, stulet eller skadat. Ersättningsförfrågningar måste göras via telefonen.

Steg

Ring till stödmottagarens hjälplinje på 800-642-3195.

Steg

Följ anvisningarna för att lyssna på alternativen. Från och med 2015 finns det inget specifikt alternativ för att ersätta ett mihealth-kort. Du måste välja alternativ 4, vilket är "alla andra problem" då alternativ 5, "ditt mihealth-kort".

Steg

Informera agenten du vill begära ett ersättnings-mihealth-kort. Du måste verifiera din identitet genom att ange ditt namn, adress, födelsedatum och personnummer. När det är bekräftat och din förfrågan har behandlats skickas kortet till adressen på ditt Medicaid-konto.


Video: Calling All Cars: The Long-Bladed Knife / Murder with Mushrooms / The Pink-Nosed Pig