I Den Här Artikeln:

Ditt nio siffriga Social Security nummer utfärdas främst som ett slags spårningsnummer för skattemässiga ändamål. Säkerhetsnummer utfärdas när du är född och numret är tryckt på ett officiellt kort. Du behöver den officiella kopian av denna blankett av olika skäl, så om du förlorar det, måste du begära en ny från Socialförsäkringsverket. Blanketten och anvisningarna du behöver för att få ett ersättningskort finns online, men de måste skickas via mail eller i person.

Steg

Peka din webbläsare på socialförsäkringsverkets webbsida "Få en ny eller ersättningskort".

Steg

Ladda ner formuläret SS-5. Detta dokument finns i PDF-format, så du behöver Adobe Acrobat för att kunna öppna den.

Steg

Skriv ut SS-5-formuläret och fyll det ut läsligt och helt med blått eller svart bläck.

Steg

Samla de officiella dokument som du behöver skicka in med din ansökan. Du kan ta reda på vilka dokument du behöver genom att referera till SS-5-formuläret eller genom att klicka på länken "Lär dig vad du behöver" på webbplatsen för socialförsäkringsadministration.

Steg

Ta eller mail ditt slutförda SS-5-formulär och officiella handlingar till din lokala socialförsäkringsbyrå. Bestäm lokaliseringen av ditt lokala kontor genom att ange ditt postnummer på webbplatsen för socialförsäkringsverket.


Video: Den förlorade staden - PappasAppar.se