I Den Här Artikeln:

Social trygghet tillåter en person att ansöka om förmåner online, personligen eller via posten. Försäkringssökande kan behöva återvända till sina ansökningar eftersom de behövde få ytterligare information för att slutföra ansökningarna. För att kunna återvända till en applikation måste du spara information från den tidigare applikationsstarten för att hitta den.

Så här startar du om en ofullständig SSI-applikation: trygghet

Fortsätt en ofullständig SSI-ansökan.

Steg

Leta reda på ditt återförsäljningsnummer för socialförsäkring. Detta är det nummer du borde ha fått när du "Pausade" din ansökan för att spara till senare. Du var sannolikt instruerad av socialförsäkringen att skriva ner den eller skriva ut den.

Steg

Gå till webbplatsen för social trygghet och klicka på fliken som säger "Supplemental Security Income (SSI)." Klicka på "Hur ansöker jag om kompletterande säkerhetsinkomst" eller "Ansökan om kompletterande säkerhetsinkomst (SSI) Förmåner för barn" om ansökan gäller ett barn.

Steg

Klicka på "Vuxenhanteringsrapport" eller "Barnsäkerhetsrapport". Klicka på "Gå tillbaka till rapporten jag redan startat." Du kommer att kunna se hela rapporten och göra korrigeringar eller lägga till ytterligare information som behövs.


Video: