I Den Här Artikeln:

Gamla kopior av Indiana State Tax Returns kan erhållas av någon Indiana Department of Revenue District Office. Inkomstdepartementet förstår att pappersarbete kan gå saknas, saker är felplacerade och ibland på grund av vissa omständigheter förloras information. Byrån har en process för att hjälpa skattebetalare att få kopior av tidigare års avkastning. Skatteavkastning kan endast erhållas av den person som lämnat in avkastningen. Om avkastningen behövs för ett lån eller annan tjänst av den typen, måste skattebetalarens tillstånd skickas skriftligen till Indiana Department of Revenue för den informationen. Ingen avgift debiteras för att få en kopia av en gammal avkastning i Indiana.

Hur man hämtar en gammal Indiana State Tax Return: return

Indiana invånare kan få kopior av tidigare skattedeklarationer.

Steg

Kontakta ett distriktskontor i Indiana Department of Revenue (se Resurser). Alla distriktskontor har timmar från 8:00 till 4:30, måndag till fredag, med undantag för stora helgdagar. Alla distriktskontor i Indiana har tillgång till kopior av ditt tidigare årets avkastning.

Steg

Skriv ett brev till din lokala Indiana Department of Revenue District Office som begär någon av dina gamla avkastningar. Ditt brev måste ange din begäran, det skatteår eller år du vill ha, ditt fullständiga namn, din make / makas fulla namn (om tillämpligt), ditt personnummer och din kontaktinformation, till exempel en adress för att skicka dina formulär till och ditt telefonnummer.

Steg

Ring ditt distriktskontor för att fråga om din skriftliga förfrågan måste skickas till kontoret, eller om du kan faxa eller handleverera den. Faxing eller handleverans av din skriftliga begäran kan ge dig i besittning av dina tidigare årsdeklarationer snabbare än att skicka din förfrågan och vänta på att dina avkastningar ska skickas till dig.


Video: ? SCIENTISM EXPOSED ? Full Documentary (2016) HD