I Den Här Artikeln:

När man säljer en bil till en återförsäljare eller via en bilmäklare, hanterar någon annars pappersarbetet och säkerställer att allt är undertecknat korrekt för att överföra ägandet lagligt. Om du säljer en bil själv är du dock ansvarig för att du försäkrar dig om att ägandet överförs korrekt till köparen. Innan en titel och registrering kan utfärdas till den nya ägaren måste du och köparen underteckna den gamla titeln för att säkerställa korrekt titelöverföring.

Hur man säljer en bil genom att underteckna titeln över: säljer

Att sälja din egen bil kräver att du anmäler den aktuella titeln till köparen.

Steg

Kontakta din lokala avdelning för motorfordon och bekräfta ditt tillstånds krav för att överföra äganderätten till ett fordon. Vissa stater kräver utsläppstestning, ett undertecknat frisläppande av ansvarsformulär, notarisering av titeln eller bevis på att andra statsspecifika krav har uppfyllts. Om DMV inte hanterar utgivande av fordon och fordonsregistrering i ditt land, kommer någon på DMV-kontoret att leda dig till den rika länsstyraren eller annat styrkontor där du kan få denna information.

Steg

Förbered en försäljningsförteckning för att ge ytterligare bevis på att fordonet har sålts. Försäljningsräkningen ska innehålla grundläggande uppgifter, såsom fordonets fabrikat, modell, år och färg, en allmän beskrivning av den, bilens fordonets identifikationsnummer, det pris som betalats och det datum då försäljningen slutfördes. Försäljningsräkningen ska också ange att fordonet köptes "som-är" och har utrymmen för dig och köparen att underteckna.

Steg

Möt med köparen att ta emot betalning och signera över titeln. Begär att betalningen sker kontant eller om kassan är om möjligt. Skriv ett kvitto för betalningen för att ge köparen ytterligare bevis på att betalningen gjordes.

Steg

Fyll ut försäljningsförteckningen och annat statsspecifikt pappersarbete som krävs utöver titeln. Fyll i formulären på baksidan av den befintliga titeln och ange kilometerns information och kontaktinformation efter behov. Om ditt tillstånd kräver att titeln är notarized, bör pappersarbetet fyllas i närvaro av en notarius publicus.

Steg

Underteckna titeln där angivet och ha köparen samma. Om titeln är notarized kommer notarius publicus att fästa sin försegling och underteckna som ett officiellt vittne om titelförsäljningen när du båda har skrivit. Gör kopior av alla signerade pappersarbete, vilket ger originalen till köparen tillsammans med alla nycklar till bilen.

Steg

Kontakta ditt försäkringsbolag och DMV eller annat kontor som ansvarar för registrering av fordon för att informera dem om att du har sålt bilen. Detta kommer att avbryta försäkringsskydd som du har på fordonet och kommer att se till att du inte hålls ansvarig för eventuella biljetter, skador eller andra problem som orsakats av den nya ägaren.


Video: ? FREE Instagram Influencer Marketing Strategy 2019 - Shopify [+ In Four Days?!]