I Den Här Artikeln:

En eCheck är en elektronisk version av en fysisk kontroll. Som en riktig check drar det pengar från ditt checkkonto i det belopp som anbudsförfarandet gäller. Den kan användas online för att göra betalningar eller överföra pengar från ett konto till ett annat. En eCheck tar samma tid att rensa som en vanlig kontroll, vanligtvis från tre till fem arbetsdagar. För att skicka en eCheck måste du ha rutning och kontonummer på ditt checkkonto.

Steg

Logga in på webbplatsen där du ska använda eCheck. Navigera till betalningssidan efter att ha avslutat din transaktion eller åtkomst till ditt konto.

Steg

Klicka på "Online Check", "eCheck" eller "Checking Account" på betalningssidan.

Steg

Ange ditt rutningsnummer i textrutan "Rutningsnummer". Du hittar ditt routingsnummer längst ner i en av dina kontroller. Det är det första numret och har nio siffror.

Steg

Skriv in ditt kontonummer i textrutan "Kontonummer". Kontokontonummeret är numret efter routingnumret.

Steg

Skriv ett kontrollnummer i textrutan "Kontrollera nummer". Välj ett kontrollnummer från en av dina aktuella fysiska kontroller. Skriv "Annullera" på den fysiska kontrollen för att undvika att använda den i framtiden.

Steg

Ange checkbeloppet i lämplig textruta och granska informationen för att verifiera att den är korrekt. Klicka på "Apply" eller "Send" för att skicka eCheck.


Video: bitch lasagna