I Den Här Artikeln:

15 april är skattedag, om inte det faller på en helg, vilket gör följande måndag skattedag. Du måste skicka din skattedeklaration till Internal Revenue Service före eller före skattedagen för att förhindra att din återkomst från upplupen ränta och straff för att bli sent. Om du inte kan skicka in efter skattdag, kan du filera för en automatisk förlängning av tid, vilket förlänger ditt skatteansökningsdatum till 15 oktober. Oavsett när du skickar din avkastning till IRS måste du veta var du ska skicka dem.

Hur man skickar en skattedeklaration till IRS: vilket

Skattebetalare skickar sina avkastningar till IRS via posten eller online.

Steg

Skaffa rätt formulär som krävs för att lämna in din inkomstskatt. Använd din årliga skatteinformation för att slutföra avkastningen.

Steg

Skicka ditt färdiga papper tillbaka till IRS. Postadressen för skatteformulär skiljer sig utifrån varje typ av skatteformulär, staten du bor och huruvida du är skyldig skatt eller ska betala tillbaka. Ta reda på rätt adress för din avkastning med hjälp av resurser från IRS (se Resurser).

Steg

Arkivera elektroniskt med hjälp av en online skatteregistreringstjänst. IRS rekommenderar flera av dessa onlineföretag (se Resources). Din retur skickas elektroniskt till IRS med hjälp av den här metoden, vilket kräver att du gör ingenting mer än att granska informationen vid din retur för misstag innan du skickar in den.


Video: Sagittarius Weekly Tarot, Oracles & Zodiac - Jan 20-26, 2019 - Can You Stand to be Blessed?