I Den Här Artikeln:

Att skriva in titeln på en företagsbil liknar processen för ett fordon som ägs av en individ. Det enda undantaget är att i vissa fall är bilen registrerad i ett företag istället för en person. Processen är ungefär densamma som när en återförsäljare tecknar över titeln på en bil, som är registrerad till återförsäljaren, till en köpare.

Steg

Granska titeln för att bekräfta om den har titeln i namnet på någon på företaget eller företaget själv. I vissa fall visar titeln företagsnamnet och företagets kontakt namn.

Steg

Identifiera den officiella representanten för verksamheten, oavsett om det är du eller en annan part i företaget. Det här är antingen ägaren när det gäller en enda innehavare eller en tjänsteman som heter i företagsdokumentet när det gäller en företagsenhet. Om någons personliga namn anges på titeln är det den som ska skriva under titeln.

Steg

Förhandla om ett försäljningspris för företagsbilen med den nya köparen. Granska kilometerns läsning på fordonet. Inkludera båda detaljerna på din försäljningsbilaga, som helt enkelt överför äganderätt från ditt företag till den nya köparen.

Steg

Fråga ägaren eller företrädaren om att skriva under rubriken. Ange företagsnamn, representativt namn och kontaktadress där det begärs. Ange försäljningspris och körsträcka. Be köparen att fylla i sin del av bilens titel och teckna. Ge honom titeln så att han nu kan registrera företagets fordon i eget namn.


Video: