I Den Här Artikeln:

En kassörskontroll är ett bankförslag som köpts av en bankkund och skrivs på bankens insättningar, inte kundens. När en kassörskontroll erhålls sätts den exakta mängden av checken in i bankens allmänna fond och en check skrivs av medel i bankens konton. Trots att dessa är garanterade medel kan bankpolicy kräva att kontroller från en annan stat eller bank hålls i 10 dagar eller mer eftersom banken måste vänta på att den andra institutionen släpper ut pengarna och rensar kontrollen. Du kan minska eller sluta hålla fast på kassatorns kontroll att du deponerar genom att förstå Check 21 Act, federal lagstiftning som trädde i kraft 2004 och fastställa rutiner för kontroller att rensa nära omedelbart via elektroniska medel.

Människor i linje vid en bank

Steg

Granska bestämmelserna i Check Clearing för 21st Century (Check 21) Act. Denna lagstiftning gjorde det möjligt för bankerna att rensa kontroller elektroniskt, snarare än att skicka dem till den institution som skrev dem. Detta påskyndade kraftigt processen med att överföra pengar mellan institutionerna. Läs din banks "Kontoavtal", som beskriver procedurer för att placera behållare på kontroller och den maximala tiden en check kan hållas. Bankerna gör detta för att skydda sig mot dåliga kontroller och annat bedrägeri.

Steg

Gå till din bank och tala med en bankrepresentant. Förklara att du har en kassörskontroll som du behöver insättning och vill inte ha någon grepp placerad på checken.

Steg

Ange representanten med din identitets- och kontoinformation. Fyll i en insättningssedel med all relevant information. Fråga om bankens Check 21-förfaranden - representanten kommer troligen att förklara att medan kontrollen kan "rensa" är systemet inte perfekt och det uppstår avvik, varför banken fortfarande håller kontrollen.

Steg

Be bankrepresentanten att ringa till den institution som utfärdat kassörens check för att kontrollera beloppet och betalningsmottagaren på checken. När fonderna är bekräftade, ska hållet lyftas.


Video: