I Den Här Artikeln:

Vid dödsfall ska en persons Medicare täckning avbrytas. Även om familjemedlemmar kan vara berättigade till engångsbetalning när en socialförsäkringsmottagare dör, finns det inga ytterligare förmåner via Medicare. En maka, släkting, vän eller volontär kan anmäla dödsfallet till Medicare. Om du är en make eller familjemedlem med frågor angående den avlidne partens fordringar eller täckning, är du skyldig att skicka en skriftlig begäran till Medicare.

Steg

Ring Medicare. Du kan nå Medicare genom att ringa 800-MEDICARE för att nå en kundservice representant.

Steg

Ge den avlidnes personens fullständiga namn, födelsedatum, Medicarenummer och ytterligare en personlig information, såsom hans personnummer, telefonnummer eller adress. Kundtjänstrepresentanten använder den information du ger för att få tillgång till den avlidnes personliga journaler för att avgöra om ett döds bevis finns på filen.

Steg

Ring till Socialförsäkringsverket om ett döds bevis inte finns på filen. Du måste informera social trygghet om döden och att personen fick Medicare. Ring 800-772-1213 för att prata med en socialförsäkringsrepresentant.

Steg

Begäran bekräftas. Fråga Medicare eller socialförsäkringsrepresentanten för att bekräfta att du avbryter Medicare-förmåner på uppdrag av den avlidne personen.


Video: