I Den Här Artikeln:

Ibland behöver du sluta betala med en check som du har skrivit. Om orsaken är en tvist över beloppet, för att bekämpa en möjlig bluff eller för att du inser att du har otillräckliga medel för att täcka kontrollen, är processen samma. De flesta banker tar ut en avgift för varje stoppbetalning och en stoppbetalningsorder gäller för endast sex månader. Därefter måste du upprepa processen eller hantera kontrollen på ett annat sätt.

Hur man slutar betala på kontroller: kontroller

Kontakta din bank så snart som möjligt för att stoppa betalningen vid en check.

Steg

Kontakta din bank så snart du inser att checken inte kan betalas. Detta kan ibland ske online, beroende på banken och om du är inskriven i internetbank. Annars, ring eller besök din filial för att prata med en teller.

Steg

Begär en slutbetalning och ange checknummer, beloppet för vilket checken skrevs, betalningsmottagaren och det datum som skrivits på checken.

Steg

Kontrollera att checken inte har betalats genom att kontrollera dina bankkonton flera gånger. Din bank kommer att ge dig en skriftlig bekräftelse.

Steg

Betala eventuella avgifter.

Steg

Upprepa processen efter sex månader om det behövs.


Video: Ledningen som gick av...