I Den Här Artikeln:

Om en gäldenär har misslyckats med att upprätthålla betalningar mot en skuld kan kreditgivaren behöva tillgripa lönegarnering för att återställa skulden. I allmänhet kommer en borgenär att försöka arbeta med en gäldenär för att återkräva vad som är skyldigt innan han går till lönegarnering, vilket kräver ytterligare tid, kostnad och ansträngning från deras sida. Företagen måste få en domstolsbeslut att ansöka om en arbetsgivare för en löneavgift genom District Court of Maryland. Statliga myndigheter, såsom IRS och barnstödsbyråer, kan automatiskt bifoga garneringar utan domstolsbeslut.

Hur man stoppar lönegarnering i Maryland: gäldenär

Att ignorera skulder kan leda till löneförhöjning.

Steg

Prata med borgenären. För att undvika löneförhöjning är det viktigt att hålla kontakt med kreditoren och göra betalningar i enlighet med en överenskommen betalningsplan. Se bort från korrespondens och försök från en borgenär att kontakta dig. Att möta problemet snarare än senare hjälper till att lösa problemet och undvika ytterligare insamlingsåtgärder, som löneförhöjning.

Steg

Bli bekant med Maryland lagar om borgenärer och gäldenärers rättigheter. Detta kommer att hjälpa till i förhandlingar med borgenärer. Till exempel i Maryland är lagen om begränsningar för skuldhantering 3 år för öppna konton som kreditkort och skriftliga avtal och 12 år för inhemska och utländska domar. Lagar som reglerar garnishment finns i Commercial Law of the Annotated Code of Maryland.

Steg

Konsultera med en skuldrådgivare för att få råd och hjälp för att hantera gäldenärerna och få löneuppdrag höjda. Många ideella organisationer tillhandahåller gratis rådgivningstjänster och hjälp vid förhandlingar med borgenärer. En gäldenär som finner det svårt att förklara sin situation för en borgenär kan ha bättre tur med hjälp av en skuldrådgivare att göra det. Gratis skuldrådgivningstjänster finns tillgängliga. Till exempel är konsumentkreditrådgivningstjänsten i Maryland och Delaware, Inc. en ackrediterad ideell organisation för samhällsorganisationer, "dedikerade till att hjälpa individer och familjer lösa ekonomiska problem."

Konsumentkreditrådgivningstjänsten i Maryland och Delaware, Inc. 757 Frederick Road Baltimore MD 21228 1-800-642-2227 cccs-inc.org

Steg

Fyll i formuläret "Ansökan om undantag" med den domstol som utfärdade domstolsbeslutet, om garneringen var domstolsbeställd. En gäldenär måste bevisa för domstolen att garneringen ger upphov till allvarliga ekonomiska svårigheter genom bevis på inkomst och väsentliga levnadskostnader, såsom hyra, verktyg och inköp av livsmedel. Ansökningsformuläret är tillgängligt i Maryland District Courthouses. Om en domare bestämmer att garneringen orsakar svårigheter, kan han lägga undan garneringen och beordra gäldenären att betala vad han anser vara en rättvis återbetalning.


Video: