I Den Här Artikeln:

Utbildning av investerare om årsredovisning för ett företag är ett viktigt steg för att höja kapitalet för verksamheten. En årsrapport bör struktureras på ett sätt som gör det möjligt för investerare att tydligt veta hur företaget har genomfört det senaste året. De tre grundläggande kategorierna som ska ingå i en årlig uppdatering är: balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Dessutom är ett ord om företagets framtida förväntningar och resultat av bokslutet avgörande för att hjälpa investerare att bestämma om inköp i verksamheten är ett bra finansiellt drag.

Hur man strukturerar en årsredovisning: årsredovisning

En årsredovisning beskriver bolagets finansiella verksamhet till investerare.

Instruktioner

Steg

Öppna årsredovisningen med "Brev från företagets president" och / eller ordförande. Brevet ska beskriva presidentens tolkning av hur företaget genomförde det senaste verksamhetsåret, företagets resultatmål och de strategier som den planerar att anställa för att möta dessa resultat. Brevet kan till exempel ange att nya butiker kommer att byggas under kommande år, vilket kan hjälpa investerare att avgöra huruvida företaget är redo för tillväxt.

Steg

Inkludera förklarande illustrationer som tjuvdiagram och diagram som visar företagets ekonomiska resan och årsskiftet. Till exempel kan ett cirkeldiagram eller ett diagram visa företagets årliga intäkter och kostnader totalt under de senaste 10 åren. En linjediagram kan visa trender i tillväxt de senaste tre åren.

Steg

Sammanfattningen av balansräkningen ger investerare en uppfattning om hur väl företaget har lyckats med sin ekonomi. Balansanalys bör fokusera på två områden: likviditet och kapitalstruktur. Definiera och förklara företagets likviditet vad gäller tillgångar. Diskutera kapitalstrukturen, som undersöker hur ett företag finansierar sin verksamhet.

Steg

Beskriv resultaten av resultaträkningen för att ge investerare en klar förståelse för bolagets lönsamhet. Förklara hur mycket företaget betalade utgifter och hur väl bolagets verksamhet utförde under året. Diskutera företagets intäkter, kostnader, nettoresultat eller nettoförluster under perioden.

Steg

Diskutera kassaflödesanalysen, som hjälper investerare att fatta ett smart beslut om att köpa, inneha eller sälja aktier i bolaget. Markera de viktigaste aktiviteterna som påverkar kassaflöden och påverka det totala kassaflödet. Granska hur mycket pengar företaget har spenderat på investeringar och dess verksamhet.

Steg

Inkludera anteckningar till investerarna. Reveal företagets redovisningsprinciper, fusioner och andra upplysningar som kan påverka bolagets finansiella ställning. "Anteckningar är lika viktiga, om inte viktigare än de finansiella rapporterna", skriver George Thomas Friedlob, Ph.D. i "Nycklar till läsning av en årsredovisning."


Video: Skapa årsredovisning i Visma eEkonomi