I Den Här Artikeln:

När silvercertifikat skrivits ut kunde alla som innehar en ta anteckning till banken och byta ut den för en motsvarande mängd silverdollarmynt. Den övningen slutade 1964, men silvercertifikat har fortfarande värdet för samlare. De sällsynta silvercertifikaten är värda mest till samlare.

US Silver Certificate vid Titanic Artifact Exhibit

Detta silvercertifikat är en artefakt från Titanic.

Ålder

Amerikanska statskassan utfärdade första gången silvercertifikat år 1878. Dessa första certifikat är sällsynta. Andra sällsynta år är 1880 och 1886. Leta efter datumet på framsidan av propositionen, vanligtvis åtföljd av ordet "serie" som i "serie 1880."

Serie nummer

Silvercertifikat med serienummer under 100 är sällsynta och mer värdefulla än de med högre serienummer. Om serienumret börjar med en stjärna i stället för ett bokstav, är det också sällsynt och anses vara mer värdefullt.


Video: The Secret of Oz - Winner, Best Docu of 2010 v.1.09.11