I Den Här Artikeln:

Följ nuvarande råoljepris på Yahoo! Finansiera. Nuvarande pris för en fat råolja spåras och uppdateras dagligen. Inkluderat med det aktuella priset är tiden för den senaste handeln, ökningen eller minskningen i procent från den senaste handeln och dagens prisfluktuering. För att få tillgång till råoljepriset, gå till Yahoo! Finans (se Resurser) och välj fliken "Investera". Välj "Råvaror" och klicka på "Energi". Råoljeprodukterna listas tillsammans med värmeolja och naturgas.

Steg

Spåra priset på råolja på CNBCs råvaror sida. Klicka på "Råolja" i Energy Futures-tabellen. Allt om handeln - från dagens höga till dagens lägsta handelspris listas. Volymen av affärer och genomsnittlig 10-dagars volym anges också. CNBC noterar också den procentuella förändringen i priset. Klicka på någon av förskottsdiagrammen och se ändringarna i råoljepriset per timme, dagar, veckor eller månader.

Steg

Hitta nuvarande priser på råolja på CNN Money. Energiindexet på CNNs Commodities-sida listar råoljans sista våning och elektroniska handelspris, och den sista gången varje uppdaterades noteras också. Elektroniska affärer uppdateras ofta senare än golvhandel. CNN Money inkluderar också förändringen i dollar sedan den senaste handeln och den procentuella förändringen.


Video: