I Den Här Artikeln:

Om du behöver en omedelbar ökning av kontobegränsningen på ett av dina kreditkort. du kanske kan ha hela eller en del av detta belopp överfört till ett annat kort. Vissa kreditkortsföretag kommer att slutföra denna process endast om båda kreditkorten har utfärdats av dem, och det kan finnas andra bestämmelser. Kontrollera med din utgivare för ytterligare information.

Så här överför du en kreditgräns: kommer

Kreditkortgränserna kan överföras till kort från samma emittent.

Steg

Ring till kreditkortsföretagets kundtjänstavdelning. Telefonnumret finns i ditt månatliga meddelande eller på baksidan av ditt kreditkort. Berätta för representanten att du vill överföra en del av ett kreditkorts kontogräns till ett annat kort. Dessa kreditkort kan behöva ha utfärdats av samma företag för att denna process ska fungera.

Steg

Låt representanten veta vilket konto som ska ha en del av sin gräns överförd till en annan. Ge henne de fyra sista siffrorna i kortet som kommer att minska sin gräns. Den del av din kreditgräns kommer att läggas till ditt andra kreditkort.

Steg

Se till att processen har slutförts till din tillfredsställelse. Kontrollera med representanten den nya kreditgränsen för båda kreditkorten. Du kommer fortfarande ha lika mycket kredit när du lägger till kreditgränserna tillsammans. Till exempel om båda kreditkorten hade begränsningar på 5 000 dollar före överföringen kan man nu ha en gräns på 6 000 dollar och den andra 4 000 dollar, men de är fortfarande lika med 10 000 dollar.


Video: