I Den Här Artikeln:

Att överföra egendomshandlingar i Ohio från en person till en annan kan ske ganska snabbt med hjälp av ett avslutat anspråk eller garantidokument. Skillnaden mellan dessa två gärningar är en garanti. Avslutningsansökan ger upphov till äganderätt, men har inga garantier för att det inte finns någon annan part som hävdar egendomen. En garantidokument ger ett löfte om att ingen annan enhet kan hävda egendomen. Du kan välja någon av dessa alternativ.

Hur man överför en handling i Ohio: handling

Aktöverföring flyttar ägande eller lägger till äganderätten till en egendom.

Steg

Gå till Avgiftsöverföringsavdelningen för att få en överlämningsblankett för att avsluta fordran eller garantidokumentet. Den här avdelningen finns oftast i länets regeringskontor eller läns tingshus där fastighetsreklam hålls. Om du är osäker på var du ska gå, ring ditt läns huvudkontorets telefonnummer som finns upptaget i telefonboken och fråga var Deed Transfer Department finns.

Steg

Ta formuläret, tillsammans med den person till vilken egendomen överförs, till en notarius publicus. Fyll i formuläret med fastighetsinformation och personlig information framför notarie. Låt notarie underteckna dokumentet och fäst hans försegling.

Steg

Ta formuläret tillbaka till Deed Transfer Department och vänd det till länsrevisoren. Blanketten kommer att granskas av revisoren för att se till att den är fylld på rätt sätt och informationen kommer att spelas in. Beroende på länet kan detta uppnås via dator, pappersrekord eller båda.

Steg

Betala avgifterna i samband med överföringen. I Ohio finns en avgift för inspelningen samt en skattavgift baserad på försäljningspriset.


Video: SCP-001 Past and Future | Keter Class | hostile / sapient SCP