I Den Här Artikeln:

Medan överföring av en båt i Tennessee är enkel, innebär det mer än en finansiell transaktion mellan säljaren och köparen. Det innehåller också en rad diskreta transaktioner mellan köparen och länet, och köparen och staten. En transaktion garanterar att köparen betalar hela försäljningsskatten på grund av staten och länet. Den andra transaktionen är registreringen - Tennessee registrerar båtar, men tittar inte på dem. När staten behandlar registreringen, tillhandahåller den registreringsdokumentet och dekalerna för båten.

Steg

Berätta för säljaren att skriva en försäljningsregistrering som innehåller säljarens namn, köparens namn, båtens skrovidentifieringsnummer hittade styrbrätdäcket - höger bakre hörn - av båten och det pris som betalats för båten av köparen.

Steg

Ta försäkringsbrevet till länsarbetaren i länet där du är bosatt och be om en "Tennessee-ansökan om båtcertifikat av nummer". Fyll i ansökan och returnera den till länsstyraren. Länkläraren kan kräva att säljaren tillhandahåller en undertecknad "Affidavit of Non-Dealer Transfers of Motor Vehicles and Boats", som visar båtens rättvisa marknadsvärde, båtens försäljningspris och om försäljningspriset är lägre än Värdet på båten, orsaken till skillnaden.

Steg

Ge dokumentation för att du är bosatt i staten Tennessee. Vanliga bevis på uppehållstillstånd inkluderar ditt Tennessee körkort och en röstarens registreringskort, eller ett körkort och en aktuell månatlig räkningen.

Steg

Fyll i och underteckna en "Ansökan om båtcertifikat av nummer" på länskonsulentens kontor. Köp dokumentär frimärken från clerken lika med mängden av staten och länets moms. Konsulten kommer att fästa dokumentärsignalerna till ansökan om nummer och intyga att du har betalat försäljningsskatterna i samband med överföringen.

Steg

Köp en order eller skriv en personlig check till Tennessee Wildlife Resources Agency för registreringsavgifterna. Från och med 2011 är registreringsavgiften baserad på båtens längd. Ett årsavgift för båtar under 16 fot lång är $ 13. För båtar över 16 meter långa men mindre än 26 meter långa är avgiften 25 dollar. För båtar från 26 till 39 fot lång är avgiften 38 dollar. För båtar på 40 fot eller mer, är avgiften 51 dollar.

Steg

Maila eller leverera den färdiga, signerade, stämplade ansökan om nummer och en check eller order för registreringsavgift till Tennessee Wildlife Resources Agency. Besöksadressen finns längst ner på ansökan.

Steg

Använd registreringsdekalerna till din båt när du tar emot dem i posten. Don King, informations- och utbildningschef vid Tennessee Wildlife Resources Agency, säger att när byrån fullbordar registreringsprocessen, "båten får ett registreringspaket med sitt nummercertifikat och dekalerna för sin båt." Konung uppmanade alla första gången båtägare att "se till att de utnyttjar båtlivets säkerhetsklasser", med hänvisning till statens båt säkerhetskurser. Alla båtfödare som föddes efter den 1 januari 1989 måste ha ett utbildningsbevis för Tennessee båt säkerhet.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy