I Den Här Artikeln:

Till skillnad från att köpa eller sälja en fastighet är överföring av fastigheter ett ganska enkelt förfarande som kräver några juridiska handlingar samt betalning av fastighetsskatt. Faktum är att överföring av egendom i South Carolina, liksom de flesta andra stater, kräver endast den juridiska ägarens underskrift på titeln och en allmän garantihandling för att förmedla ägandet av fastigheten från en ägare till en annan. Du borde ha fått en garantidokument när du ursprungligen köpt (eller mottog) fastigheten. För att överföra äganderätten behöver du helt enkelt lämna en annan med staten för att visa att du inte längre kommer att vara den juridiska ägaren av fastigheten.

Mäklare ger husnyckel till kund

Man lämnas en uppsättning nycklar inuti ett hus.

Steg

Granska egenskapens titel för att se vem som är officiellt noterad på den. Om ditt namn ensam är upptaget på egenskapens titel kan du överföra egendomen utan problem. Om du delar egenskapen med andra, behöver du sitt samtycke - i signatur - för att överföra fastigheten.

Steg

Registrera titeln till den nya ägaren på det ställe som noteras. Fastighetsrubriker innehåller utrymmen där den nuvarande ägaren av fastigheten kan ange överföring till en annan ägare genom underskrift. Du och den nya ägaren måste signera och döpa titeln på de angivna platserna för att slutföra överföringen lagligt. Om du någonsin sålt en bil är processen liknande: På baksidan av titeln finns det en plats för dig och den nya ägaren att logga in för titelöverföring. Det kommer att vara upp till den nya ägaren att skicka denna titel till staten för att ansöka om en ny titel.

Steg

Fyll i en allmän garantihandling för att visa äganderätten från dig till en annan. Gärningen kräver att du anger följande information: Fastighetens officiella värde (som anges på din fastighetsskatt); Ditt namn och namnet på den nya ägaren Fastighetens läge (stad och län) och en beskrivning av den (kontrollera skattposter igen); signaturer från dig och den nya ägaren; och notarization.

Steg

Betala fastighetsskatt som uppbärs i South Carolina.


Video: The Secret of Oz - Winner, Best Docu of 2010 v.1.09.11