I Den Här Artikeln:

Förenklad anställd Pensionsplaner är pensionssparande planer som erbjuds av arbetsgivare som söker låga administrationskostnader med skatteförmånerna för att bidra till pensionsplaner för anställda. Stödberättigade anställda måste vara 21 år och ha tjänat företaget under minst tre av de fem senaste åren med minst 550 dollar av inkomst.

Steg

Lägg till hela din förskottsinkomst som är registrerad på varje lönecheck för att få din årliga inkomst för det år för vilket du ansöker om inkomstskatt.

Steg

Hämta din W-2 formulär från din arbetsgivare i januari eller början av februari året efter ditt inkomster.

Steg

Jämför W-2-intäkterna med den sammanlagda inkomster som du tjänat för året. De två borde matcha.

Steg

Ring din SEP IRA-planadministratör för att få det belopp som bidrar på din räkning av din arbetsgivare om din inkomst och W-2 inte matchar. SEP-bidrag ska inte ingå i W-2 eftersom det inte är ett löneducerat bidragsprogram, men det kan ha varit ett oavsiktligt misstag.

Steg

Kontakta din arbetsgivare om eventuella felaktiga tillägg av SEP-bidrag till din W-2. Tillgångarna ska förbli i din SEP, men din arbetsgivare behöver utfärda en ändrad W-2 och registrera detta med IRS.


Video: