I Den Här Artikeln:

Ring till kreditkorts kundservice och fråga om kontantskyddsgränsen på ditt kreditkort. Be om din nuvarande balans och beräkna om du har tillräckligt med kredit för att göra uttag.

Steg

Gå till ATM och få pengar från ditt kreditkort med hjälp av din PIN-kod. Om du inte har en PIN-kod, gå till banken och fråga för en kontant förskott. Du måste ge ditt kort och din identitet till telleren. Du behöver inte en PIN-kod eftersom kunden använder en kreditkortsmaskin, som liknar den som används i butikerna, för att behandla kontantskottet.

Steg

Fråga telleren om det finns en avgift för förskottet och för kassörens check. Beräkna det totala beloppet av det kontantbehov du behöver, inklusive avgifterna. Låt föraren veta hur mycket du vill dra tillbaka.

Steg

Underteckna uttagssedlarna som presenteras av telleren. Slipplistan anger ditt namn och adress och antalet uttag. Telleren ger dig pengar och en kopia av tillbakadragandet. Håll det för dina poster för att jämföra med ditt kreditkortsutlåtande.

Steg

Be telleren att utfärda en kassörs check. Ge henne de exakta namnen för köparen, betalningsmottagaren och checkbeloppet. Ge henne pengar för beloppet av checken och avgifterna om något. Hon kommer att skriva ut checken, underteckna den och ge den till dig.


Video: