I Den Här Artikeln:

Att bestämma värdet på marken per hektar är viktigt om du tänker paketera ett markområde. När du väl har bestämt värdet och arean på marken är det en relativt enkel uppgift att bestämma värdet på marken per hektar. Om värdet och / eller arean på marken är okänd måste de bestämmas av en professionell markbedömare respektive landmätare.

Hur man värderar mark per acre: mark

Bestäm värdet per hektar mark.

Steg

Bestäm storleken på marken i marken i hektar. Om du känner till marken i kvadratmeter eller kvadratkilometer kan du konvertera detta värde till hektar. Konvertera kvadratfot till hektar genom att dividera antalet kvadratmeter med 43.560 (t ex 130 000 kvadratmeter mark motsvarar ungefär 2,98 hektar). Konvertera kvadratkilometer till hektar genom att multiplicera antalet kvadratmiljoner med 640 (t ex 0,50 kvadratmiljö mark motsvarar 320 hektar). Du kan behöva anställa en landmätare för att bestämma områdets areal om den inte är känd eller listad på fastighetsskyddet.

Steg

Skaffa en bedömning av värdet av paketet av mark. Om detta inte är känt måste du anställa en bedömare för att exakt bestämma värdet.

Steg

Dela upp värdet av marken med storleken på marken i hektar. Resultatet är landets värde per hektar. (t ex om landet värderas till $ 100.000 och det är 5 tunnland, sedan $ 100.000 / 5 tunnland = $ 20.000 per acre.)


Video: Hydroponic Garden for profit at per square foot, income, annually