I Den Här Artikeln:

En banks ruttnummer eller routing-transitnummer är det nummer som används för att identifiera banken från vilken de medel som noteras på en check ska dras tillbaka. Numret tillhandahåller rutningsinformationen för överföring av fonderna. Medan man bryter ner ett routingnummer i sina olika delar kan det vara lite utmanande, att lokalisera och verifiera en bank genom att dirigera nummer- eller vice versa-är en ganska enkel process som kan slutföras på ett antal sätt.

Så här verifierar du ett banknummer: verifierar

Arbetar med ABA-routingnummer

Steg

Identifiera routingsnumret vid en check. Rutningsnumret finns i underskriftens nedre vänstra del. Det bör finnas tre serier av siffror längst ner på kontrollen: ruttenummer, kontrollinnehavarens kontonummer och checknummer. Rutningsnumret är de första nio siffrorna längst ner till vänster om kontrollen.

Steg

Kontakta bankens hemsida om du inte har en check för att granska. Banktrafiknummer är inte hemliga, så banken ska göra sitt eget routingnummer lättillgängligt. Sök på bankens hemsida eller skriv in bankens namn, adress och "routingsnummer" i en sökmotor för att hitta rätt routingsnummer för den banken.

Steg

Använd en onlinetjänst för att identifiera banken eller rutningsnumret. Routingnumbers.org gör det möjligt att skriva in antingen banknamnet eller rutningsnumret - om du har numret istället för banknamnet - och hämta den information du vill ha. Dessutom tillåter webbplatser som Federal Reserve Financial Services användarna att genomföra omfattande rutingnummersökningar, antingen genom att dirigera nummer eller på bankplats.

Steg

Ring direkt till banken för att be om rutningsnummer. Om du ringer en liten lokal gren av en bank, borde du kunna prata med någon direkt om din begäran. Om du ringer till en stor bank kan banken dock kräva att du har ett kontonummer innan du ansluter dig till en bankansatör.


Video: Hur man verifierar sitt Youtubekonto