I Den Här Artikeln:

Om en patient håller på att genomgå ett medicinskt förfarande är det viktigt att veta vad som är och inte omfattas av hans försäkring. Oavsett om du är patienten eller den administrativa personalen som måste verifiera försäkringsförmåner är det viktigt för alla som är involverade att ta reda på vad försäkringsbolaget kommer och inte kommer att betala för. En patient kan ha ändrat jobb eller hälsoplaner, kan vara i väntetid eller uppgraderade tjänster enligt hans nuvarande plan. Oavsett orsaken eller behovet av att verifiera försäkringen är det viktigt för patienten och vårdgivaren att veta vad som omfattas.

Hur man verifierar försäkringsförmåner: inte

Kontrollera sjukförsäkring före ett förfarande

Steg

Hämta demografiska och försäkringsnummer. Innan försäkringsförmåner kan verifieras, få patientens namn, försäkringsbolag, datum, plan eller gruppnummer. Denna grundläggande information garanterar bekräftelse av rätt plan och individ.

Steg

Kontakta försäkringsleverantören. Kontrollera effektiva datum och täckningsperiod. Använd patientens sjukförsäkringsidentifikation (ID) -kort eller nummer för att bekräfta försäkringsperioden med försäkringsbolaget. Genom att kontrollera policyens term, säkerställer den medicinsk täckning för patienten är aktuell och har inte förfallit.

Steg

Bedöma avdragsgilla, sambetalningar och samriskförsäkring, om något. Beroende på vilken typ av plan, om det är en Hälsounderhållsorganisation (HMO) eller en Preferred Provider Organization (PPO), bekräfta patientens medbetalning, om någon. Om det är en HMO, har patienten oftast en liten medlön. Med en PPO kan faktorer som coinsurance och out-of-pocket deductibles påverka betalningar; patienten kan behöva betala för besöket upp och få ersättning senare eller betala en del av avgiften.

Steg

Fråga om existerande existerande villkor. Denna fråga gäller mer för PPO än HMO: s. HMO: s får inte införa ett existerande villkor uteslutande på täckningen. Det mesta som de kan införa är en väntetid som inte får överstiga två månader. PPO: s kan införa existerande villkor som omfattar upp till 18 månader

Steg

Fråga om policygränser och täckning. Vissa policies ger 100 procent täckning för besök som välvårdsbesök, årliga tandvårdsprodukter eller andra förebyggande underhållsbesök. Andra förfaranden, även om de omfattas av försäkringsbrevet, kan ha caps. Med andra ord, försäkringsbolaget betalar endast upp till en viss summa för saker som tandkransar eller andra kirurgiska ingrepp. Det är viktigt att på förhand veta hur försäkringsbolaget ska svara på varje förfarande.


Video: