I Den Här Artikeln:

Om du är felaktigt besvärad av en borgenär bör du ta tid att skriva ett tvistlösningsbrev för att stoppa onödiga telefonsamtal. Om en borgenär försöker få dig att betala en räkning som inte finns i ditt namn eller tillhör någon med ett liknande namn, kan en skuldkvitteringsbrev vara det enda sättet att hindra dem från att hysa dig för pengar.

Hur man skriver en skuldtvisningsbrev Debt Dispute Letter Sample: skriver

Sample Debt Dispute Letter

Steg

För det första ger "Rättvisa insamlingspraxislagen" enskilda rätt att bestrida skuld genom skrift. Genom att helt enkelt följa en skuldkvitteringsbrevmall kan individer faktiskt framgångsrikt bestrida en skuld.

Steg

När samlaren mottar ditt tvistbrev måste deras företag låta skulden stå och stoppa alla telefonsamtal, tills skulden har blivit fullständigt utredd. Företaget är skyldigt att bevisa att skulden faktiskt tillhör dig.

Steg

När du skriver brevet är det bäst att vara specifik om vilket konto du ifrågasätter, inklusive en kopia av din kreditrapport eller faktura som har skickats till dig. Du måste också inkludera din nuvarande adress och kontaktinformation så att företaget kan nå dig om eventuella frågor under undersökningen.

Steg

Slutligen, om skulden faktiskt hittades korrekt, måste borgenären skicka ett formellt svar på din "skuldkritta". Detta svar måste innehålla den information som visar att skulden faktiskt hör till dig. Annars, om du hittar felaktiga uppgifter kommer din information att tas bort, som om skulden aldrig var ens där.


Video: