I Den Här Artikeln:

Kostnaderna för att köpa ett nytt fordon kan verka skrämmande. Om du är anställd och använder fordonet för affärsändamål kan du emellertid avskriva eller dra av kostnaderna för din personliga avkastning. Nyckelfaktorn är att du måste ha ett giltigt affärsändamål för fordonet annat än att pendla till och från jobbet. Underhålla en daglig logg av mil som drivs för affärsändamål för att underbygga affärsändamålet med ditt fordon. Du kan inte dra av sig utgifter som betalas av arbetsgivaren.

Hur man skriver av en bilköp på dina skatter: skatter

Om din bil har en giltig företagsanvändning kan du eventuellt dra av kostnaderna.

Steg

Skriv ditt namn (eller skattebetalarens) och Säkerhetsnummer längst upp i Form 2106. Inkludera även det yrke där fordonsutgifterna uppstod. Arbetet ska matcha den yrke som anges på sidan 2 i formulär 1040 där din (eller skattebetalarens) yrke begärs vid sidan av signaturen.

Steg

Anteckna det datum fordonet placerades i drift på sidan 2, Del II i Form 2106. Detta ska vara det datum fordonet köptes. Om fordonet köptes men endast används för personliga resor, registrera det datum då fordonet först användes för affärsändamål.

Steg

Fyll i den information som begärs i del II för att bestämma procenten av affärsverksamheten. Observera att pendlingsmiljö dras av från totala affärsmiljöer som drivs på rad 16.

Steg

Ange om du har bevis för att underlätta fordonets företagsanvändning på rad 20. Om bevisen är skriftlig, ange så på linje 21. Det skriftliga beviset kan vara en daglig logg på mil som drivs för arbete eller en dagplanerare som anger möten för arbete och deras platser.

Steg

Anteckna den totala årliga kostnaden för bensin, olja, reparationer, försäkring och liknande kostnader på rad 23 i Form 2106. Inkludera inte räntedelen på några fordonslån. Per IRS får inte räntedelen av personliga lån, med undantag för bostadslån, dras av.

Steg

Multiplicera totala fordonsutgifter per linje 26 med procenten av tiden fordonet används för affärsändamål per rad 14. Skriv in resultatet på rad 27. Det här är den del av fordonsutgifter som får dras av från avgiften.

Steg

Beräkna fordonets avskrivningar. Registrera inköpspriset på fordonet på rad 30. Multiplicera rad 30 med procenten av tiden fordonet används för affärsändamål per rad 14 och registrera resultatet på rad 32. Använda avskrivningsmetoden vald för fordonet enligt Form 2106 instruktioner, beräkna avskrivningarna för det aktuella året och registrera resultatet på rad 34. Notera resultatet på linjerna 38 och 28 i Form 2106.

Steg

Beräkna total avdragsgilla fordonsutgifter på rad 29 och registrera resultatet på rad 1 i Form 2106. Kompletta rader 2 till 5 för eventuella ytterligare ej återbetalade företagskostnader och ange totalt på rad 6.

Steg

Registrera arbetsgivaravgifter för utgifter på rad 7 i formulär 2106. Avdrag linje 7 från rad 6 för att avgöra om du har fått ersättningar för utgifter från din arbetsgivare som överstiger de faktiska affärskostnaderna. Om resultatet är större än rad 6, registrera resultatet på rad 7 i Form 1040.

Steg

Kompletta linjerna 9 och 10. Spela in det resulterande numret från rad 10 på schema A, rad 21.

Steg

Bestäm den del av fordonet och andra ej ersatta arbetskostnader som kan dras av i Schema A. Lägg till alla diverse avdrag från linjerna 21 till 23 i Schema A och ange resultatet på rad 24. Anteckna din justerade bruttoinkomst från rad 38 i Form 1040 på Schema A-linje 25. Multiplicera linje 25 med 2 procent för att beräkna den IRS-pålagda begränsningen på avdragsgilla kostnader. Subtrahera linje 26 från rad 24 och ange resultatet på rad 27. Om det resulterande numret är större än noll kan du dra av den delen av diverse utgifter, inklusive fordonsutgifter.


Video: Leasa bilen eller köpa?