I Den Här Artikeln:

En fullmakt är ett avtal som erkänns mellan den huvudansvarige som ger upp sina befogenheter och agenten som kommer att agera på huvudmannens vägnar. Fullmaktsavtal varierar mycket i de befogenheter som förmedlas och definierar exakt vad en agent kan eller inte kan göra. En sådan makt är rätten att göra kontroller på huvudmannens vägnar. Skriva kontroller med en POA är enkel och kräver ett enkelt telefonsamtal till bankinstitutet för att ta reda på deras krav.

Hur man skriver ut kontroller med en fullmakt (POA): kommer

Bankerna kan skilja sig något från hur man signerar kontrollerna med en POA.

Steg

Kontrollera avtalet om fullmakt för att säkerställa att du har rätt att skriva kontroller och bearbeta finansiella transaktioner som en del av avtalet. Många gånger kommer det att finnas klausuler som beskriver när dessa krafter kan användas. Se till att anledningen till att du skriver checken uppfyller kraven i avtalet.

Steg

Kontakta bankinstitutet om att medel kommer att dras för att ta reda på deras krav på att acceptera POA-kontroller. Varje institution kommer att ha lite olika krav. De flesta banker kommer att kräva att du skriver under namnet på huvudmannen, markera att det är en POA genom att antingen skriva ut fullmakt eller POA och placera agenten namn på checken under huvudansvarigens namn.

Steg

Skriv checken enligt bankinstitutets anvisningar.


Video: 2017/03/11: Strengthen the Individual: Q & A Parts I & II