I Den Här Artikeln:

Ett giltigt och välgjort kvitto är viktigt för både köparen och säljaren av en begagnad bil. Utan kvitto kan köparen inte bevisa ägande av fordonet till DMV. Om säljaren inte behåller en kopia har han lite försvar mot lagliga påståenden från köparen. Ett bilförsäljningskvitto bör innehålla information om fordon, bekräftelse på utbyte av handlingar, en paragraf som beskriver försäljningsens art och personuppgifter från köparen och säljaren.

Man står med bil

Köparna kommer att behöva presentera fordonsbeslutet tillsammans med bilens titel och slutfört registreringsformulär till DMV.

Bilinformation

Börja med att märka kvittot som "Bill of Sale" och ange datum för transaktionen. Identifiera all relevant identifiering för din bil så det finns ingen förvirring om vad som säljs. Skriv bilens märke, modell, registreringsnummer och körsträcka på kvittens sida. Om det finns några andra unika eller viktiga funktioner om bilen, notera dem här. Det här är till exempel ett bra ställe att nämna några bilskador eller saknade funktioner, som en spoiler som togs bort eller en antenn som drevs av.

Bildokumentation

Utan rätt pappersarbete kommer köparen att ha svårt att omregistrera bilen i hans namn. Tilldela ett utrymme på kvittot för att bekräfta nödvändiga dokument har bytts ut. Skriv ut de viktiga dokumenten - åtminstone det färdiga registreringsdokumentet och fordonsbeteckningen - och markera "ja" när du har utbytt informationen.

Försäljningsavsnitt

Inkludera ett stycke i kvittot som anger att du säljer fordonet och listar det överenskomna försäljningspriset. Det är viktigt att inkludera en "såld, sedd, försökt och godkänd utan garanti" -klausul i denna paragraf. Det innebär att säljaren inte lovar ett annat fordon än vad båda parter har sett och säljaren inte garanterar framtida prestanda. Men även med denna klausul är det inte lagligt att sälja en bil som är känd för att vara oroad.

Köparen och säljaren Information

Skapa två stycken längst ner på kvittot tillägnad säljaren och köparen. Lämna ett utrymme för varje enskild person att skriva ut sitt namn, skriv kvittot och skriv i sin adress och telefonnummer. Gör en kopia av det färdiga kvittot för både köparen och säljaren. Köparen kommer att behöva visa bevis på äganderätt till DMV och säljaren bör behålla en kopia som bevis för eventuella juridiska tvister.


Video: Köpa kläder i en klädaffär | svenska persiska - مکالمه با فروشنده لباس