I Den Här Artikeln:

"Tillverkad bostad" är en term för mobil, eller släpvagn, hem. Tillsammans med det nya namnet har tillverkade bostäder också ökat sina byggnadsstandarder. Sedan 1976, när USA: s bostads- och stadsutvecklingsdepartement fastställde bygg- och säkerhetsnormer för dessa typer av bostäder, byggs de flesta bättre och håller sitt värde längre, enligt Tennessee Manufactured Housing Association.

Hur väl gör tillverkade bostäder sitt värde?: tillverkade

Tillverkade bostäder kan vara billigare.

tillgängliga val

Tillverkad bostad finns i enkla, dubbla och tredubbla breda sorter. Att köpa det bästa du har råd med och upprätthålla det enligt branschstandarder hjälper till att göra ditt hem tillverkade värde. Att bygga en permanent grund för hemmet kommer också att öka sitt återförsäljningsvärde.

Bestämningar av värde

Precis som "pinnebyggda" bostäder bestäms värdet av tillverkade bostäder oftast av plats. Det samhälle där det ligger ligger en stor inverkan på det framtida värdet. Villkoren för hemmet vid tidpunkten för återförsäljning är också en stor faktor i hållbart värde.

Prognos

Tillverkad bostad kan uppskatta eller avskrivas precis som alla andra hem. De är inte mer benägna att depreciera än ett pinnebyggt hem, enligt Tennessee Manufactured Housing Association. Allting beror på det initiala priset som betalats, platsen och inflationen. När de placeras och underhålls ordentligt, kan dessa bostäder uppskatta samma som pinnebyggda bostäder i omgivande grannskap, föreningen noterar.


Video: Byggdirektör: ”Kollaps för nyproduktion”