I Den Här Artikeln:

Det faktum att guldpriserna steg astronomiskt från 2008 till 2011 nära samma tidpunkt som Fed sänkte räntorna är ingen slump. Guldpriserna stiger och faller av flera orsaker, varav många har att göra med USA: s ekonomi. Hur guldpriserna reagerar har också allt att göra med hur Federal Reserve fastställer räntorna.

Räntor

Federal Reserve sätter räntor i USA. Fed-ordföranden använder räntor som handtaget på en kran. Höjning av räntesatserna sänker strömmen av dollar som drar in i ekonomin, som i sin tur avtalar penningmängden. Att sänka räntorna å andra sidan accelererar pengeströmmen genom ekonomin. I tider med hög inflation som orsakas av överflöd av pengar i ekonomin höjer Fed renten renten i ett försök att begränsa stigande priser. Å andra sidan kan en brant lågkonjunktur uppmana en keynesian-lutande Fed-ordförande att sänka priserna.

Guldpriser

Guldpriset stiger ur rädsla och förväntningar på marknaden. Rädsla för inflation, konflikter utomlands och ekonomiska kollaps leder till högre guldpriser. Dessutom medför stark efterfrågan på guld från andra länder, till exempel Kina, att guldpriserna stiger. En artikel i april 2011 "MSN Money" förklarar hur bättre än förväntat antal arbetstillfällen i kombination med mindre efterfrågan på guld bidrog till en liten nedgång i guldpriset.

Relation

Räntorna styr pengemängden och styr därmed styrkan i amerikanska dollar. Höga räntor sänker pengautbudet eftersom färre institutioner lånar pengar. Denna sammandragning av penningmängden gör att dollarn växer starkare. När mindre pengar är i omlopp, gör dollarns knapphet det att bli mer värdefullt. I sin tur är färre dollar nödvändiga för att köpa guld. Dessutom drar investerare mot dollarbaserade tillgångar istället för råvaror när dollarn är stark. Således medför höga räntor att priset på guld sjunker. Även förväntan om en räntehöjning är tillräckligt för att skicka guldpriserna lägre.

överväganden

Guldpriserna är särskilt känsliga för förändringar i räntan på grund av dollarns roll som världsreservvaluta. Denna status återspeglas av länder som köper viktiga råvaror som petroleum i dollar och andra länder som kopplar sin valuta till dollarn. En artikel i "Wall Street Journal" förklarar emellertid hur Internationella valutafonden överväger att ersätta dollarn som reservvaluta med en syntetisk basvaluta vars värde bestäms av en sammanställning av valutor. Om mindre toner läggs på dollarn för finansiella transaktioner blir förhållandet mellan guld och räntor betydligt svagare.


Video: ”Potential för julrally på börsen” | Börslunch 27 november