I Den Här Artikeln:

Om ett träd på din egendom faller och skadar din granne hus, är din gräns försäkringsgivare det mest troliga partiet att ta ansvar. Men det här är inte alltid så. Exakt vars försäkring är ansvarig kommer att variera beroende på om det handlar om naturen ensam eller om det berodde på din försummelse.

Stormiga Väder Hits Auckland

Försäkringsgivaren i det trädskadade huset tar vanligtvis ansvaret.

Vem är ansvarig

I allmänhet betraktas ett fallet träd som en naturakt som grannens försäkringsgivare täcker. Oaktsamheten uppstår om trädet dör och din granne vaknade oro över möjligheten att det skulle falla över och du ignorerade dessa bekymmer. I det här fallet faller reparationsbördan på din ansvarsförsäkring. Jean Mabry, ett försäkringsagent för Clark-Theders Insurance Company, säger att en granne kan bevisa att hon väckte bekymmer genom att skicka dig ett officiellt brev innan trädet faller och varna för att du kan hållas ansvarig för eventuella skador och skicka en kopia till hennes försäkringsgivare. Utan sådant bevis kan det vara svårt för henne att bevisa din försummelse.


Video: Nu blommar det?