I Den Här Artikeln:

Finansmarknaderna ger en effektiv fördelning av resurser inom ekonomin. Genom organiserade och reglerade utbyten ger de finansiella marknaderna en viss försäkran om att de kommer att behandlas rättvist och ärligt. De finansiella marknaderna ger företag och statliga enheter tillgång till kapital. De ger också anställning till tusentals individer som arbetar i finansbranschen.

Finansiella grafer och diagram

Finansmarknadsrapport med penna och miniräknare

Identifiering

En finansmarknad är en som tillåter köp och försäljning av en resurs. Ett exempel på en vanligt förekommande resurs inkluderar företagsbestånd, utländsk valuta, varor inklusive ädelstenar, olja och ädelmetaller eller finansiella instrument som swappar, optioner och terminer. New York Stock Exchange är en finansmarknad för aktier och finansiella instrument, och valutamarknaden tillåter mäklare att byta valuta.

Effekter på företag

Finansmarknaderna påverkar direkt handel med handel. En kraftig nedgång i DOW på grund av en stor blåpapperspappersavgift rakar ofta flera punkter av ett annat företags lager, även om verksamheten är helt orelaterad. När ett företags aktiekurs faller, minskar förmågan att ta upp kapital. Robert Heilbroner förklarar i sin bok "Economics Explained" att aktiemarknaden påverkar affärer på tre sätt: Förväntningar på aktiekurserna för företagsklimatspegeln, företag har svårare att utfärda nya värdepapper till investerare när aktiekursen är låg och när marknaderna tankar, näringslivet blir frestat att förvärva andra.

Effekter på ekonomin

Finansmarknaderna påverkar den offentliga uppfattningen och formar det ekonomiska landskapet. En stark rally på Wall Street skapar förtroende för företagen att expandera verksamheten och ta risker. I dessa fall anställer företagen fler arbetstagare, förbättrar sysselsättningsgraden och ger konsumenterna mer disponibel inkomst. Marknadskrascher visar motsatsen: Företagen växer oroade över hur de ska finansiera sin verksamhet, uppsägningarna stiger och konsumenterna spenderar inte så mycket disponibel inkomst.

förordning

Förenta staterna inrättade Securities and Exchange Commission 1934 för att säkerställa att företagen är transparenta med sina finansiella uppgifter och vissa aspekter av deras affärsverksamhet. Övervakning kommer i form av kvartals- och årliga resultatrapporter, rutinrevisioner och påföljder för regelbrytare.

Reglering är emellertid ibland otillräcklig för att förhindra en finansmarknadskrasch. Robert Kolb, författare till boken "Lärdomar från den finansiella krisen", är en av många som förklarar inteckningsmeddelningen 2008 var till stor del på grund av regeringens bristande övervakning. Kolb hävdar att regeringen borde ha lämnat mer tillsyn när det gäller bankernas riskiva utlåningsverksamhet.


Video: Finansialisering, nyliberalism och högerpopulism - seminarium 18 april 2018