I Den Här Artikeln:

Försäljning av livsboende sker när en förälder eller äldre släkting skickar fast egendom till en yngre medlem eller mottagare. Detta händer ofta när den ursprungliga ägaren bor i fastigheten men vill se till att ägandet tas om hand. Eftersom överföringen generellt återspeglar en ökning av tillgångsägarskapet av mottagaren, uppstår skatter som uppstår på värdet av fastigheten. Människor som planerar ett livsboendom bör konsultera en skatterådgivare innan de slutar eventuella skattebeslut.

Inkomstskattefrågor med försäljning av livsförbindelser: livsboende

Ett avtal om livsboende överför äganderätter men låter människor stanna kvar i sina hem tills de dör.

Skattedefinition

Livsintresse: Den ursprungliga fastighetsägaren behåller rätten att bo i en fastighet där äganderätten har överförts i avvaktan på döden.

Återstående intresse: Mottagarpartiet, vanligtvis en släkting, som äger titeln på en egendomen, men måste acceptera den intressebolag som bor i fastigheten tills den antingen helt avstår eller innehavaren av livsinnehavaren går vidare.

försäljning

Försäljning med No Life Estate: Den tidigare ägaren måste rapportera kapitalvinster och är fortfarande föremål för realisationsvinstskatter som kan gälla för aktievinsten i det sålda huset.

Försäljning under ett livslandskap: Försäljning av fastigheter som är ansluten till ett livsboendom medan den är på plats kräver en överenskommelse mellan ränteinnehavaren och återstående innehavare. Som en följd av detta skulle beskattningen av vinst delas av båda parter på sina inkomstskatter.

Försäljning efter att ett bostadsområde lanserats: Fastighetsskattens grunduppdateringar vid den tidpunkt som det överförs helt till återstående innehavare. Som ett resultat, när den säljs efter överföringen beskattas fastigheten endast på vinsten från överlåtelsestidpunkten till försäljningsdagen, inte från det ursprungliga köpeskillingen. Till exempel, ett hus köpt för $ 20.000 överförs i ett livsboendom, uppdatering till en skattesats på $ 150.000. Det säljer sedan ett år senare till 160.000 dollar. $ 10 000 skillnaden är den enda vinsten beskattas och rapporteras om inkomstskatt arkivering.

Skatteapportering

Basis: Den redovisningsbara grunden för en fastighetsfastighet motsvarar värdet av huset eller egendomen när det överförs som ett livsboendom, inte värdet av sitt ursprungliga köp.

Livsmedelsvinster: Som en fastighetsvinst som resulterar i ökad inkomst från en fastighetsförsäljning beskattas sådana vinster som kapitalvinster vid realisationsvinst. Denna inkomst redovisas på normal inkomstskatt som en bilaga.

Skatteeffekter

Presentskatt: När fastighet eller valuta överförs till en annan part utan utbyte, är den uppgiftsskyldige ansvarig för den skattepliktiga delen av det totala beloppet. Ett visst värdebelopp förblir undantaget per år (det var 12 000 dollar 2010).

Fastighetsskatt: Med livsboende håller innehavaren av livsinnehavaren möjlighet att stanna kvar i huset. Till följd av detta överlåter den totala egendomsrubriken till återstående innehavare slutligen Denna överföring utlöser beskattning som en fastighetsskatt (även kallad arvsskatt).

Inkomstskatt: Vinster i fastighetsvärde för fastighetsmottagare sker endast från överlämningsdatum. Så eventuella realisationsvinster som beräknas som inkomstskatt skulle redovisas vid eventuell försäljning efter överlåtelse av bostadsrätten till grundvinsten sedan det datumet.


Video: