I Den Här Artikeln:

Ett landskontrakt är en typ av säljfinansiering. Det fungerar lite som ett inteckning, men i stället för en bank som tillhandahåller finansiering, finansierar säljaren försäljning av fastigheter i periodiska avbetalningar. Köparen får vanligtvis flytta in i fastigheten så snart kontraktet är undertecknat, men han får inte juridisk titel till fastigheten tills han slutför betalningar. Indiana har modifierat traditionell markavtal lag för att göra det rättvist för köparen.

Två affärsmän skakar hand under ett möte för att teckna avtal och bli affärspartner, företag, företag, självsäker, framgångsrik handel, kontrakt mellan sina företag

Indiana landskontrakt lagar

Frihet att förhandla Betalningsvillkor

En köpare kan söka säljarfinansiering om han inte kan få kredit eller inte har råd med en betalning. Snarare än att förlora köparen, kan säljaren komma överens om att sälja den på kontrakt. Betalningsvillkor enligt ett landkontrakt är vanligtvis mer flexibla än med finansiering från tredje part, även om de inte är skyldiga att vara. Många säljare kommer att gå med på att avstå från en förskottsbetalning, till exempel i utbyte mot ett högre inköpspris. Parterna har stor frihet att förhandla om villkor enligt Indiana kontakträtt.

Köparen får omedelbar innehav, men inte titeln

Köparen är vanligtvis berättigad till innehav av fastigheten så snart han tecknar avtalet, så snart han anbudsför betalning eller så snart han betalar den första periodiska avbetalningen. Därefter har säljaren inte mer rätt att komma in i egendomen än en hyresvärd måste ange hyrd egendom. Laglig titel på fastigheten förbli dock med säljaren tills köparen gör den senast schemalagda betalningen. Säljaren håller också fysisk innehav av titeldagen. Detta hindrar köparen från att försöka sälja eller finansiera ombud som han inte helt äger. När köparen gör den sista betalningen är säljaren skyldig att hjälpa köparen att överföra titeln.

Vad händer om köparen inte kan betala

Den största nackdelen med markavtal är vad som händer om köparen inte kan betala. Tidigare skulle en köpare som misslyckats förlora hela sin investering, och säljaren kunde ta fast egendomen utan att genomgå avskärmningsprocedurer. Så, även om köparen gjorde 99 betalningar och missade bara en, kunde han förlora allt. Indiana har reformerat sina lagar för att avhjälpa den situation där en köpare standardiserar efter att ha fullgjort många betalningar. Om köparens eget kapital i fastigheten vid tidpunkten för försummelse är "signifikant" enligt lagen, måste säljaren inleda formella avskärmningsförfaranden i domstol istället för att bara ta fastigheten tillbaka. Köparen har rätt till ersättning för ackumulerat eget kapital innan säljaren kan återta fastigheten.

Säkerhetslagen

Den säkra och rättvisa verkställigheten av hypotekslicenslagen från 2008 ("SAFE-lagen") kräver att staterna ska överlåta lagstiftning som kräver licensiering av fastighetslånsinstitut. Indiana SAFE-rättsakt trädde i kraft i juni 2010. Det krävs att parter som förlänger finansieringen för inköp av fastigheter, inklusive säljare under landskontrakt, är licensierade. Licensprocessen är dyr och tidskrävande. Du behöver dock inte få en licens om du säljer ett hem du tidigare bodde i, säljer egendom till en närstående eller säljer kommersiella byggnader.


Video: