I Den Här Artikeln:

Ohio-lagarna är tydligt tydliga på riktlinjerna för indigent begravningar. Den stigande kostnaden för begravning innebär att familjer som möter oväntade dödsfall kanske inte har råd med en begravning för sina nära och kära. Före 2001 betalade staten Ohio $ 750 för begravningen av en brådskande person som hävdades av familjen. Lagen upphävdes och kostnaden för 2011 faller på statens städer och kommuner.

Indigent Funeral Guidelines för Ohio: funeral

Kostnaden för en oväntad begravning är svimlande.

Institutionella kunder

Enligt avsnitt 5121.11 i Ohio Revised Code betalar staten för begravning eller kremering av invånare och patienter av statligt finansierade institutioner, till exempel psykiatriska sjukhus och fängelser, vars kroppar inte hävdas av familj eller vänner. Detta omfattar inte de organ som överlämnas till medicinska lärohögskolor. Statens lag kräver också att en gravmarkör placeras på gravplatsen. Markören är graverad med personens namn, ålder och datum då han dog. Markören är tillverkad av metall, betong eller sten.

Oclaimed Deceased Hospital Patients

Patienter som dör på sjukhuset och lämnar sig inte av vänner eller familj får också en begravning på bekostnad av staten. Ohio betalar för begravning eller kremering och lägger en gravmarkör vid gravplatsen. Oskyddade avlidna sjukhuspatienter behandlas precis som de boende eller klienter som dog, oavkrävda, i straffinstitut och statliga vårdhem och psykiatriska sjukhus. Om en kropp i en stad eller kommun förblir ofrivillad, är det stadens eller kommunens plikt att tillhandahålla en grundläggande begravning eller kremering för den avlidne personen.

Leverera oclaimed organ till Medical Research Colleges

När en kropp inte är uppkallad har koronaren eller annan fungerande tjänsteman rätt att kontakta professorn i anatomi vid en charterad läkarhögskola eller sekreteraren för Ohio Embalmers Association för att erbjuda kroppen som undervisningshjälpmedel. Kroppen måste vara uppkallad i 36 timmar innan tjänstemän kan överföra det till professor eller statsstyrelse för embalmer. För att hävda kroppen måste en skriftlig ansökan tas emot från den frågande parten. Utgifterna för transport av kroppen betalas av den accepterande skolan eller styrelsen. Kroppen hos någon person som dog av en smittsam sjukdom kan inte erbjudas för medicinsk inlärning.

Begravningsutgifter för behövande personer

Enligt avsnitt 9.15 i Ohio Revised Code, när en kropp hävdas av en person som är behövlig och inte har råd att betala för en begravning eller kremering, måste tjänstemännen eller kommunen fortfarande betala för en grundläggande begravning eller kremering. Om resterna är begravda sätts också en gravmarkör av sten eller betong på plats och graveras med personens namn, ålder och dödsdatum.


Video: Examining Abuses of Medicaid Eligibility Rules