I Den Här Artikeln:

Inflationen och tillväxttakten, som ekonomiska termer, kan ibland bli förvirrade, vilket betyder detsamma. Men att definiera varje term separat hjälper oss att känna igen de viktigaste skillnaderna mellan de två.

Inflationen Vs. Tillväxthastighet: inflationen

I ekonomi betyder inflation och tillväxten olika saker.

Inflationen

En inflationstakt är den takt som priserna stiger och faller på. Enligt WiseGeek.com orsakar en prisökning en nations köpkraft, vilket är värdet av pengar mätt av kvantiteten och kvaliteten på de produkter och tjänster som den kan köpa, att falla.

Tillväxthastighet

Satsen för en ökning eller minskning av värde kan definieras som en tillväxttakt. Ett annat sätt att uttrycka det, enligt InvestorWords.com, är "Årets förändring, uttryckt i procent."

Skillnader mellan de två

Tillväxttakten reläerar information om vinst medan inflationstakten kan motverka vinst genom att få köpkraften att sjunka. Ett exempel från BizCovering.com förklarar att "Om investeringen betalade 10 procent och kostnaden för varor ökade med 12 procent, har investeraren förlorat 2 procent i köpkraft över investeringsperioden."


Video: